Mondhygienist

De mondhygiënist

Een mondhygiënist is een Hbo-niveau opgeleide paramedicus werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van de mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Deze wet is in 1997 in werking getreden. De wet BIG is een kwalitieitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De titel mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist.

Wat doet de mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie- het voorkomen van caries ( gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (gericht op genezing) zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist:

  • Het uitvoeren van een mondonderzoek en, indien nodig, het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken
  • Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit.
  • Het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging.
  • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging.
  • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijvoorbeeld sealing).
  • Het geven van anesthesie (verdoving).

U kunt bij ons terecht zonder verwijzing van uw tandarts!